diag topDiagnostyka chińska jest elementem diagnostyki lekarskiej. Nie zastępuje jej, lecz uzupełnia. Diagnostyka chińska składa się z: wywiadu, ogólnych oględzin pacjenta (szczególnie twarzy, rąk, skóry, oceny zapachu skóry, zachowania się i dynamiki poruszania). Szczególnymi elementami tej diagnostyki jest diagnostyka z pulsu i z języka. Osobiście stosuję rutynowo w badaniu diagnostycznym diagnostykę z brzucha wg Yamamoto.

Wynikiem badania diagnostycznego jest określenie syndromu chińskiego, a nie choroby – co typowe jest dla medycyny zachodniej. Nazwa syndromu wskazuje jednocześnie na czynnik chorobotwórczy i na dobór odpowiedniej metody leczenia.