acupuncture bookMedycyna chińska nie jest medycyną ludową, ani medycyną alternatywną. Jest ona wiedzą medyczną opartą na pojęciach fizjologicznych i patofizjologicznych, niemających swoich odpowiedników w medycynie zachodniej. Takie pojęcia jak Yin, Yang, Qi, Xue, Jing lub Shen są konkretnymi materialistycznymi pojęciami medycznymi, a nadawanie im mistyczno-filozoficznego charakteru wynika z braku wiedzy lub z innych przyczyn. Również powstawanie chorób i rola czynników chorobotwórczych oraz pojęcie obiegu czynnościowego stanowi duży problem w kontaktach z lekarzami zachodnimi. Wszystko to utrudnia kontakt z lekarzami zachodnimi, a absolwentowi Akademii Medycznej nie daje żadnych przywilejów w opanowaniu tej wiedzy.

Pomimo tych faktów coraz więcej lekarzy zachodnich stosuje w swojej pracy akupunkturę i ziołolecznictwo chińskie. Jest to przede wszystkim wynikiem żądań chorych.czym top Wg Instytutu Allensbacher w Niemczech – 61 % pacjentów życzy sobie, obok medycyny zachodniej, również leczenia metodami medycyny chińskiej. Również światowa organizacja lekarzy-akupunkturzystów wydała zalecenie dla narodowych stowarzyszeń, systematycznego wprowadzania i nauczania chińskiej diagnostyki i chińskiej fitoterapii. Po wielu latach doświadczeń doszła ona do wniosku, że rozdział akupunktury od chińskiego ziołolecznictwa odbija się negatywnie na wynikach leczenia.