Zasady funkcjonowania edukacji medycyny chińskiej na naszych kursach w Warszawie.


Obecnie jedynym kursem z medycyny chińskiej prowadzonym przeze mnie w Polsce jest 4-letni kurs w Warszawie (tzw. kurs Warszawa I). Kurs odbywa się w Raszynie (Falenty).


Kurs Warszawa I rozpoczął się ok. 1,5roku temu i będzie trwał jeszcze ok. 2 lata. Zajęcia odbywają się co 4 tygodnie. Kurs Warszawa II rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec tego roku lub na początku roku 2019 i będzie trwał ok. 5 lat (zajęcia w sobotę i w niedzielę co 4-6 tygodni. Jak już zaznaczyłem oba kursy mają ten sam program.

Każdy kurs, czyli blok edukacyjny w sobotę i w niedzielę, jest tak skonstruowany, że każdy początkujący student, może wziąć w nim udział na różnym etapie jego zaawansowania, bez obawy że będzie "siedział jak na tureckim kazaniu". Przykład: za 3 tygodnie będziemy mieli 15. kurs w Warszawie. Temat: zastój Qi wątroby, diagnostyka, puls głęboki i napięty, diagnostyka z języka, objawy. Następnie omawiamy XIII grupę leków usuwających zastój Qi wątroby. Pod koniec zajęć następuje wzajemne diagnozowania i szukanie u kolegi zastoju. Jest całkiem obojętne czy słuchacz ma już za sobą 14 kursów, czy też jest to jego pierwszy kurs. Naturalnie dla mnie byłoby znacznie łatwiej mieć słuchaczy, którzy są już od pierwszego kursu ale realia polskie są inne.

Zaleta systemu dwóch kursów równoległych.
Załóżmy że chętny na studia med. chińskiej decyduje się rozpocząć naukę teraz i przychodzi na kurs XV. W kształceniu brakuje mu 14 jednostek edukacyjnych. Ja o tym wiem i biorę go "pod szczególną opiekę". Pewne aspekty muszę bardziej dokładnie omówić co innym uczestnikom wychodzi tylko na dobre. Nowy słuchacz dochodzi do końca kursu ale nie może przystąpić do egzaminu, ponieważ brakuje mu wymaganych godzin. Jeżeli jest to dużo godzin musi "odpracować" je na kursie Warszawa II. Jeżeli jest to mniejsza ilość to wymaganą ilość godzin może zrobić na kursach integracyjnych, diagnostycznych lub innych a brakujący materiał zrobić w ramach samouczenia. Po tym czasie przystąpi do egzaminu w pojedynkę lub w kilka osób, które są w podobnej sytuacji.
Każdy uczestnik kursu posiada swoją książeczkę (indeks) w którym wpisane są jego dotychczasowe godziny edukacyjne.

Jeżeli słuchacz chwilowo nie może wziąć udziału w kursie ze względów finansowych, zdrowotnych lub innych, wówczas przerywa studia i kiedy będzie już miał możliwość dalszego studiowania, rejestruje się i wciągany jest na listę słuchaczy z zaliczeniem dotychczasowych godzin! Jego zainwestowany czas i pieniądze nie poszły na darmo.
W każdym z tych przypadków studiujący otrzymuje swoją książeczkę nauki (indeks edukacji medycyny chińskiej) a pod koniec po zdanym egzaminie zaświadczenie - "Dyplomowany Terapeuta Medycyny Chińskie". Zaświadczenie to potwierdza posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z medycyny chińskiej".

Pewnym Novum nowej organizacji kursów jest powszechne uznawanie dotychczasowej nauki studenta na kursach organizowanych przez innych organizatorów w Polsce jak również za granicą. Przebyte nauki muszą być poświadczone odpowiednim zaświadczeniem. W wyjątkowych przypadkach, kiedy kandydat jest np. samoukiem wówczas musi poddać się sprawdzianowi ustnemu, w którym ustali się jego poziom wiedzy i zaszereguje się go do odpowiedniego stopnia zaawansowania.

Kurs internetowy
Dla osób, które,
- nie mogą finansowo pokryć kosztów kursu fakultatywnego,
- odległość do stolicy jest za dużą,
- posiadają małe dziecko lub chorą matkę,
- nie mają zamiaru zakładać działalności gospodarczej,
- medycyna chińska jest dla nich hobby.
Dla tych osób powstanie za kilka tygodni kurs internetowy, 3-stopniowy z wydaniem zaświadczenia - "Znawca medycyny chińskiej". Kurs jest organizowany wspólnie na innej płaszczyźnie organizacyjnej. Pewna część nauki internetowej zostanie uznana dla wymagań kursu w Warszawie, tak że uczestnik tego kursu może również później wejść na kurs fakultatywny i po zdaniu egzaminu uzyskać zawiadczenie _ "Dyplomowany terapeuta medycyny chińskiej".

Franczeza moich kursów warszawskich.
Całkowitym Novum, nie tylko w Polsce ale również w Europie, jest zorganizowanie kursów typu franczezy prowadzonych przez moich najlepszych uczniów pod moją kontrolą.
Kursy te będą organizowane w różnych miejscach w Polsce, prowadzone będą przez moich byłych absolwentów i uczniów, a ich program będzie identyczny z programem kursów warszawskich. Po zakończeniu tych kursów odbędzie się egzamin, w którym ja wraz z wykładowcą będę prowadził ten egzamin.
Miejsce i start tych kursów franczezy będzie podany na mojej stronie internetowej stopniowo od kwietnia tego roku.

Ideę franczezy chciałbym również przeprowadzić na innych kursach prowadzonych przez innych organizatorów. Cel tej akcji jest ujednolicenie kształcenia medycyny chińskiej w Polsce, wprowadzenie standardów edukacyjnych, a przez to osiągnięcie najwyższego poziomu kształcenia podstawowego tej gałęzi medycyny w Europie. Poziom med. chińskiej na Zachodzie znam i wiem co mówię. Przyszłość medycyny chińskiej w Polsce leży w integracyjnej medycynie chińskiej i ta jest naszym celem do którego będziemy dążyć.
Organizator kursów może przecież prowadzić kursy o dowolnej tematyce ale ten podstawowy musi być franczezą i musi być wykładany przez polskiego wykładowcę, który zna realia polskie, zna perfekt polską nomenklaturę med. chińskiej, posiada wiedzę i doświadczenie w leczeniu podstawowych schorzeń występującyhch w praktyce ogólnej.

Nie może być tak, że wykładowca medycyny chińskiej - Chińczyk z Belgii, mówi że cieszy się z możliwości zapoznania studentów z Wrocławia z medycyną chińską. W tym mieście robiłem przed 18 laty swój doktorat z farmakognozji chińskiej, który b ył jedyny w Europie. W tym mieście powstała przed więcej niż 20 laty pierwsza Wyższa Szkołą z wykładami z medycyny chińskiej. Ten pan nie jest pionierem TCM w tym mieście. Oznacza to ze nie wie nic o medycynie chińskiej w Polsce. Chętni uczenia się TMCh wyłożą pieniądze na kształcenie się w medycynie chińskiej, a czy osiągną poziom warszawski? Nie wiadomo. Kto to ma oceniać? Przecież bardzo prosto byłoby zorganizować podstawowy kurs franczezy warszawskiej ze standaryzowanym egzaminem a kurs z panem doktorem z Belgii poprowadzić równolegle.
Organizator miałby podwójne dochody a kursanci byliby prawdopodobnie bardzo zadowoleni.
W każdym bądź razie jestem gotowy do każdej formy współpracy z innymi organizatorami o ile zakres edukacyjny nie zostanie naruszony a wykładowca posiada odpowiednią, wszechstronną wiedzę. Cel takiej współpracy jest optymalne wykształcenie słuchacza polskiego do praktycznego stosowania medycyny chińskiej.
Polska jest krajem ziół. Chińskie ziołolecznictwo jest potężne i może dużo wspomóc kraj w sytauacji braku lekarzy. Jeżeli chcemy to osiągnąć to musimy mieć absolwentów o wysokim poziomie wykształcenia. Prywatne interesy nie mogą tutaj mieć pierwszeństwa.

 

Egzamin końcowy w Puszczykowie (Poznań - Grupa poznańska)

Podkowa Leśna,12.02. 2018 dr Tadeusz Błaszczyk

 


Festiwal ziół w Pratulinie na Podlasiu 22 - 23 czerwca 2018 r.

Coroczne targi zielarskie produktów pochodzących z upraw na Podlasiu. Prezentacja specjalności kulinarnych. Żywe zioła chińskie w doniczkach, wierzba wawrzynkowata w doniczce (kora z łodyg - cortex Salicis - bardzo silny lek przeciwreumatyczny). Rękodzieła i inne produkty naturalne, m.in. wyplatanie wianków. Wykłady tematyczne, m.in. mój wykład na temat medycyny chińskiej i uprawy ziół chińskich. Uroczyste zasadzenie pierwszego drzewka wierzby wawrzynkowatej na Podlasiu, we wsi Klonownica Mała. Gotowanie potraw z ziołami w pałacu w Cieleśnicy.

Wspaniała organizacja, duża pomoc proboszcza i księdza wikarego z Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaksich w Pratulinie. Duże podziękowania.

Zdjęcia (16): Małgorzata Sulisz:

zP623001

zP6230014zP6230023


 

zP6230025zP6230026zP6230217zP6230255zP6230232zP6230234zP6230248zP6230251zP6230253zP6230256zzP6230135zzP6230162zzP6230176