writing-logoNumer konta dla przekazania opłat:

Elke Hahn-Blaszczyk

Provinzialstr 47, 59 077 Hamm, Niemcy

Numer konta: 19 1320 1537 2482 6204 3000 0001
Bank Pocztowy S.A.

UWAGA: W tytule prosimy podać czego dotyczy płatność!