W przygotowywaniu programów nauczania pozostało stosunkowo mało miejsca dla chińskiej dietetyki. Ale również ta biała plama zostanie wkrótce usunięta. Pewną rzadkością w Europie będzie kurs Gua Sha (skreping) dający do dyspozycji słuchaczom bardzo skuteczną metodę usuwania zastojów Xue. Jestem przekonany, że również kurs przygotowujący do otwarcia własnej praktyki powinien znaleźć duże zainteresowanie słuchaczy.

Większość kursów odbywać się będzie w sobotę i w niedzielę, od godz. 9.00 do 19.00 i od 9.00 do 16.00 z godzinną przerwą na obiad, czyli 15 godzin nauczania. Przewidywane są dłuższe sekcje zawierające wiele dni. Miejsce i datę kursów ustalać będzie każdorazowo organizator. Moim życzeniem jest zmienność lokalizacji kursów w wielu miejscach Polski, aby w ten sposób skrócić uciążliwą drogę do miejsca spotkania. Oznacza to, że wiele kursów będzie się powtarzać.

Kursy o ogólnym znaczeniu (np. diagnostyka, Gua Sha) organizowane są przez autora w dostępnym łatwo dla każdego centralnym miejscu w Polsce. Również kursy akupunktury odbywać się będą centralnie dla wszystkich słuchaczy w Polsce. Przypuszczalnie początek wykształcenia w akupunkturze rozpocznie się w drugiej połowie roku 2010.

Zakładając, że jakiś kurs odbywa się raz w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, to matematyczny czas całego cyklu bloków nauczania medycyny chińskiej, trwać będzie powyżej 6 lat! Aby ten czas skrócić konieczne jest zorganizowanie wielodniowych sesji, szczególnie w okresie ferii letnich i zimowych. Jak dotąd nie istnieje duża gotowość, zarówno ze strony słuchaczy, jak i organizatorów, do podjęcia tego wysiłku.

Skrócenie tego czasu spowodowałoby nietrzymanie się standardów międzynarodowych i trudności w odpowiednim uznaniu naszych dyplomów przez międzynarodowe instytucje. Nie oznacza to wcale, że słuchacz posiadający odpowiednią wiedzę, będzie siedział bezczynnie i czekał na upragniony dyplom. Wielu słuchaczom zostanie uznany dotychczasowy wkład pracy w wykształcenie, co znacznie skróci wymagany czas nauczania. Dyplom ma być oficjalnym potwierdzeniem jego wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale nie jest bezwzględnie konieczny dla otwarcia praktyki medycyny chińskiej. Dla wielu słuchaczy cykl nauczania będzie systemem dokształceniowym. Dla uspokojenia ducha pragnę przypomnieć, że studia medycyny zachodniej trwają 6 lat!