Ogrod1Celem nauki Medycyny Chińskiej jest nie tylko wykształcenie wspaniałych terapeutów, dających sobie dobrze radę z problemami zdrowotnymi chorych, ale również posiadających umiejętność zachowania harmonii współżycia ze współczesnym światem, zdolność szybkiego rozpoznania aktualnych zaburzeń Yin/Yang we własnym organizmie i umiejętność pomożenia sobie i swoim bliskim. Opanowanie nauki medycyny chińskiej zezwala na rzetelne, ale i krytyczne, spojrzenie na standardowe postępowanie lecznicze medycyny zachodniej.

Dla każdego uczącego się, tak jak dla mnie przed laty, opanowanie chińskiej nauki leczenia będzie nową przygodą, otwierającą jego horyzonty myślowe, dającą mu możliwości aktywnego wpływania na poprawę równowagi Yin/Yang otaczającego go świata. Ten entuzjazm, towarzyszący mi do tej pory, chciałbym przekazać moim uczniom.

W medycynie chińskiej mówi się:

Kurs1Dobrym terapeutą jest ten, kto bez szkód jest w stanie leczyć ciężkie choroby, jeszcze lepszy jest ten, który jest w stanie rozpoznać zbliżające się choroby, ale najlepszy jest ten, co umie wykształcić dobrych uczniów”.

Ta dewiza jest i będzie dla mnie celem przewodnim we współpracy z Państwem na kursach teoretycznych i w praktykach hospitalizacyjnych. Swoją wiedzę nie chcę „zabierać do grobu”, ale zgodnie z tradycją w medycynie chińskiej przekazać ją uczniom.

Pobyt na emigracji na Zachodzie dał mi finansowe możliwości dotarcia do najlepszych źródeł wiedzy o medycynie chińskiej, natomiast codzienna praktyka w przychodni ogólnej w Westfalii, pozwalała mi na wprowadzanie zdobytych wiadomości do praktyki i ich krytyczną ocenę. Ta praktyczność, na co dzień będzie dominować we wszystkich moich kursach.Kurs2

Dzięki wydaniu podstawowych podręczników medycyny chińskiej, zawierających teoretyczne wiadomości o akupunkturze i ziołolecznictwie, każdy uczestnik kursów jest w stanie pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, a drogie kursy traktować, jako źródło wiedzy praktycznej. Również moja decyzja otwarcia prywatnej praktyki medycyny chińskiej w Polsce stanie się dużym udogodnieniem dla przeprowadzania kursów hospitalizacyjnych. Cała organizacja nauczania, jak również dobór tematyki i okres jej trwania, odpowiada wzorcom zachodnim, w szczególności niemieckim.