Egzamin będzie się odbywał w formie pisemnej (test) i ustnej. Rodzaj pytań pisemnych odpowiadać będzie standardom międzynarodowym. Egzaminowany będzie musiał podkreślić prawidłową odpowiedź.

Ilość pytań: 120

Czas na odpowiedź, jak również wiążące warunki egzaminu podane będą w terminie późniejszym.
Po przygotowaniu pytań zamierzam wydać skrypt omawiający tematykę egzaminacyjną lub słownik medycyny chińskiej. Egzamin pisemny będzie miał największą wagę. Egzamin ustny odbędzie się drugiego dnia i obejmować będzie pytania dotyczące następującej tematyki:

  •     Podanie lokalizacji i właściwości leczniczych określonego punktu akupunktury
  •     Uwaga: w trakcie nauczania akupunktury będą podane punkty egzaminacyjne!
  •     Przedstawienie właściwości farmakologicznych i działania leczniczego określonego zioła chińskiego, podanie jego tolerancji z innymi lekami, jak również możliwych kombinacji.
  •     Uwaga: w trakcie nauczania chińskiej fitoterapii będą każdorazowo podane zioła egzaminacyjne (ok. 140 ziół). Zioła europejskie nie będą tematem pytań egzaminacyjnych. Obowiązującym nazewnictwem ziół jest język łaciński.
  •     opis określonego syndromu chińskiego, diagnostyka, leczenie (akupunktura, ziołolecznictwo), napisanie na tablicy przykładowej recepty na kombinację ziół mogących mieć zastosowanie w leczeniu tego syndromu.
  •     Uwaga: syndromy „egzaminacyjne” podane zostaną w trakcie wykładów „Klinika”.


Komisja egzaminacyjna składać się będzie z 3 osób: ja i jeszcze dwóch egzaminatorów.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzyma odpowiedni dyplom. Moim staraniem byłoby, aby ten dyplom wydała odpowiednia organizacja. W przypadku nie zdania egzaminu kursant otrzyma termin powtórki z koniecznością wzięcia ponownego udziału w kursie przygotowującym do egzaminu. Wynik egzaminu będzie podawany w 2 stopniach: Zdał lub Nie zdał.

Po zdaniu egzaminu starać się będę o wciągnięcie byłego kursanta na listę terapeutów medycyny chińskiej. Jeżeli dalej prowadzić będę swoją praktykę w Polsce, odsyłać będę w zależności od miejsca zamieszkania, moich pacjentów do dalszego prowadzenia przez mojego byłego ucznia.
W odpowiednim czasie przed egzaminem ukaże się skrypt zawierający wzorcowe pytania z fitoterapii i akupunktury umożliwiający lepsze przygotowanie się do egzaminu, bez stresu.