{jcomments off}Guasza (Gau Sha Fa) jest bardzo wartościową metodą usuwania bólów aparatu ruchu spowodowanych zastojem Xue.

 

Czas nauczania: 10 godzin
Forma: Seminarium weekend’owe
Liczba seminariów: 1
Uwagi: W czasie 10 godzin przedstawione będą podstawy teoretyczne tej metody, jak również ćwiczenia w praktycznym postępowaniu. Uczestnicy otrzymają materiały wykładowe lub będą mogli nabyć podręcznik, o ile zdążę go do tego czasu napisać.