Kursy hospitalizacyjne

Czas nauczania: 40 godzin
Forma: Miejsce i czas kursów podane zostaną w terminie późniejszym
Uwagi:

Kursy hospitalizacyjne przeznaczone są tylko dla zaawansowanych słuchaczy i ograniczają się do grona moich uczniów. Przed przystąpieniem do kursu hospitalizacyjnego uczestnik musi uzyskać moją zgodę, która zależy od stopnia zaawansowania wiedzy słuchacza. To wyjątkowe postępowanie wynika z bardzo delikatnej formy tego nauczania i dużej odpowiedzialności.

Zajęcia odbywać się będą w mojej praktyce prywatnej w Polsce w trakcie normalnego przyjmowania i leczenia chorego. Dokładne analizowanie choroby i tłumaczenie leczenia jest w takiej sytuacji bardzo ograniczone. Chory płaci za usługę lekarską, a nie za bycie obiektem demonstracyjnym!

Miejsce i czas tych kursów hospitalizacyjnych podane zostaną w terminie późniejszym.