0Comments

Kurs Akupunktury – kurs 4

Centralne (Stałe) kształcenie Akupunktury w Warszawie (CSKA w W-wie). Jedyny tego rodzaju kurs akupunktury w całej Europie.W naszym systemie kształcenia medycyny chińskiej dokonaliśmy oddzielenia kształcenia akupunktury od kształcenia chińskiego ziołolecznictwa. To
0Comments

Kurs Medycyny Chińskiej Warszawa II

Kurs: 9 - 10 styczeń 2021 (online) Temat: Zastoje Xue, leki grupy XIV. Zioła chińskie i zachodnie usuwające zastoje Xue. O ważność zastoju Xue posłużę się poniższym przykładem. W przebiegu zakażenie Coronawirusem dochodzi ,