Chiny wolne od Coronawirusa. 97% chorych leczonych było m.in. ziołami chińskimi.

Mój podręcznik „Życie w cieniu Coronawirusa…”, ProHerbazawiera wszystkie konieczne receptury do samoleczenia.


Tadeusz Błaszczyk
Tadeusz Błaszczyk

Celem nauki Medycyny Chińskiej jest nie tylko wykształcenie wspaniałych terapeutów, dających sobie dobrze radę z problemami zdrowotnymi chorych, ale również posiadających umiejętność zachowania harmonii współżycia ze współczesnym światem, zdolność szybkiego rozpoznania aktualnych zaburzeń Yin/Yang we własnym organizmie i umiejętność pomożenia sobie i swoim bliskim. Opanowanie nauki medycyny chińskiej zezwala na rzetelne, ale i krytyczne, spojrzenie na standardowe postępowanie lecznicze medycyny zachodniej.