Integracyjna medycyna chińska jest obecnie w Chinach głównym i powszechnie stosowanym kierunkiem rozwoju TMCh, który uzupełniany jest przez osiągnięcia medycyny zachodniej. Ponieważ w Europie i w Ameryce nie ma współpracy między tymi dwoma rodzajami medycyn, nie ma też tego kierunku. W czasie studiów w Chinach i podczas prezentacji własnych prac zetknąłem się z integracyjną medycyną chińską już na początku XXI wieku.
Od pierwszych dni pracy z medycyną chińską, najpierw w RFN, a teraz w Polsce postawiłem sobie za cel integrację medycyny chińskiej i zachodniej.

Kurs o tematyce: „Integracyjne leczenie infekcji górnych dróg oddechowych i przeziębień”.Bardzo aktualny temat. Po przeglądzie głównych infekcji w medycynie zachodniej przystąpimy do zaklasyfikowania ich do odpowiednich syndromów chińskich. Diagnozy będą wsparte zdjęciami i przykładami klinicznymi. Oczywiście przeprowadzimy również przegląd przeziębień z punktu widzenia medycyny chińskiej. Nie pominięte będą infekcje bakteryjne górnych dróg oddechowych.
Leczenie – to przede wszystkim leczenie ziołami. Podane zostaną najbardziej skuteczne receptury chińskie.

Kurs do zakupu w Sklepie, więcej informacji…