Centralne (Stałe) kształcenie Akupunktury w Warszawie (CSKA w W-wie).

Jedyny tego rodzaju kurs akupunktury w całej Europie.W naszym systemie kształcenia medycyny chińskiej dokonaliśmy oddzielenia kształcenia akupunktury od kształcenia chińskiego ziołolecznictwa. To sztuczne połączenie obu działów medycyny chińskiej nie wychodzi nikomu na dobre. Do pełnego wykształcenia w akupunkturze potrzeba 200 godzin edukacyjnych. Kształcenie powinno być zakończone egzaminem. Do wykształcenia studenta w chińskim ziołolecznictwie potrzeba 640 godzin – wymagania międzynarodowe. Ponieważ większość studentów kursów z chińskiego ziołolecznictwa nie są lekarzami, należy dołączyć do ich kształcenia zasadniczego najbardziej potrzebne wiadomości z medycyny zachodniej, aby uzyskać efekt integracyjnej medycyny chińskiej. Oprócz tego wielu studentów chińskiego ziołolecznictwa nie życzy sobie „przymusowego” nauczania akupunktury. Po odebraniu wykształceniu w medycynie chińskiej 200 godzin przynależnych do akupunktury, powstałą luka, która została zapełniona wykładami z medycyny zachodniej – z anatomii i fizjologii człowieka, podstaw chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych, ze współczesnej infektologii i parazytologii, medycyny laboratoryjnej i innych. Można zauważyć próby dołączania do kształcenia medycyny chińskiej, skoncentrowanej medycyny zachodniej ze wszystkimi jej działami. Tego rodzaju integracja nie jest prawidłowa. Terapeuta medycyny chińskiej potrzebuje tylko wybiórczo wiedzę z medycyny zachodniej, ale dokładnie i nie wszystko a „po łebkach”.

Nasze kursy w Centralnym (Stałym) kształceniu akupunktury w Warszawie posiadają zasadniczą różnicę do innych kursów akupunktury, które odbywają się w oparciu o kolejność przebiegu Qi w organizmie ludzkim: od meridianu płuca a kończą się na meridianach nieparzystych. Omawiając poszczególne meridiany, zaczyna się od punktu 1 a kończy na ostatnim. W praktyce codziennej akupunkturzysta potrzebuje najważniejsze punkty, które będzie stosował na co dzień. Wiele punktów akupunktury nie mają dużego zastosowania w praktyce. To są mankamenty europejskiego kształcenia akupunktury.
Na naszych kursach student będzie również poznawał meridiany i ich najważniejsze punkty.
1. Dobór tych punktów posiada jednak wspólną logikę – ich wspólne zastosowanie w rożnych syndromach.
2. W nauczaniu używa się przede wszystkim nazw syndromów chińskich.
3. Dobór tematyki na każdy kurs jest tak dokonany, że po zaliczeniu 200 godzin, student poznał wszystkie meridiany i ich najważniejsze punkty.
4. Po zakończeniu 200 godzin nauczania rozpoczyna się następne nauczanie wg takiego samego schematu, bez wyraźnej przerwy.
5. Student może opuścić kurs w każdej chwili i rozpocząć ponownie, kiedy mu pasuje. Najważniejsze: do egzaminu posiadać musi 200 godzin.
6. Egzaminy będą się odbywać, kiedy zbierze się odpowiednia ilość chętnych.
7. Cel tego kursu jest nauczanie samodzielnego myślenia w akupunkturze i leczenia określonych symptomów i syndromów w logicznym połączeniu punktów z różnych meridianów. Oprócz tego prowadzenie kursu w ten sposób zezwala kursantowi przerwanie nauczania, kiedy jest to konieczne ze względu na jego sytuację prywatną i ponowne rozpoczęcie nawet po 1 roku.
8. Podstawą do wykładów i ćwiczeń jest mój podręcznik „Nowoczesna Akupunktura”, Wydawnictwo ProHerba.
9. Ponieważ program tego kursu jest bardzo „rewolucyjny”, autor zastrzega sobie prawo dokonywania konicznych zmian w programie.

Rekrutacja na kurs. Prosimy o zgłaszanie się na mój adres e-mailowy:
[email protected]

Kurs do zakupu w Sklepie, więcej informacji…

———————

Przy potrzebie faktury proszę podać dane do faktury (NIP i etc).
Aby kurs się odbył, wymagana jest obecność przynajmniej 15 osób!
Liczba kursantów ograniczona jest do 30 osób.

Informacje o płatności: numer konta dla przekazania opłat:
Bank Pocztowy S.A.
19 1320 1537 2482 6204 3000 0001
E. Hahn-Błaszczyk,
ul. Pańska 36A, 05 510 Konstancin-Jeziorna

W tytule prosimy o podanie tytułu płatności – nazwę kursu i nazwisko uczestnika.

Kurs odbywać się będzie co 6 tygodni, a każda jednostka edukacyjna (moduł) ma swoją odrębna tematykę.

Zdobycie 200 godzin zezwala na przystąpienie do egzaminu ustnego i pisemnego.
Kurs można przerwać o każdym czasie i o każdej porze rozpocząć od nowa.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany organizacyjnej, jeżeli to ma na celu poprawę jakości edukacji.

Po zdobyciu 200 godzin i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje dyplom akupunkturzysty.

Dalsze terminy podane zostaną później.

Zapraszam,
dr Błaszczyk i Team