Jedyny w Europie Kurs z diagnostyki z pulsu online! Następne kilka kursów z TMCh online zostały połączone z diagnostyką z pulsu online.

W czasie kursu zostaną wytłumaczone zasady teoretyczne diagnostyki z
pulsu a następnie przeprowadzone ćwiczenia w badaniu pulsu.

Początek 16. grudnia. Kurs dostępny dla każdego. Tutaj liczba chętnych
jest ograniczona do 30 osób.

Zapraszam. Dr Błaszczyk + team.

Kurs odbywa się w systemie zoom.us. Ja widzę Państwa, wy widzicie mnie, słyszycie, co ja mówię i widzicie na ekranie tekst skryptu o którym jest mowa. Możecie również zadawać pytania.

1 sesja tego kursu (4 godziny) kosztuje 123 zł (100 zł kurs +23 zł VAT). Po zakończonym kursie dostaniecie Państwo kopię elektroniczną kursu przesłaną e-mailem oraz zaświadczenie (godziny będą liczone do kursów fakultatywnych w 50%).

Warunkiem udziału w kursie jest wpłata 123 zł na poniżej podane konto.

Niestety, wpłaconych opłat nie będziemy zwracać. Proszę przy zgłoszeniu podać nazwisko, imię, adres e-mailowy i pocztowy. Informacje o płatności:

Numer konta dla przekazania opłat:
Bank Pocztowy S.A.
19 1320 1537 2482 6204 3000 0001
E. Hahn-Błaszczyk,
ul. Kukułek 11,
05 807 Podkowa Leśna