Kurs: 9 – 10 styczeń 2021 (online)

Temat: Zastoje Xue, leki grupy XIV. Zioła chińskie i zachodnie usuwające zastoje Xue.

O ważność zastoju Xue posłużę się poniższym przykładem.

W przebiegu zakażenie Coronawirusem dochodzi , oprócz destrukcji tkanki płucnej i powstania tzw. płuca wodnistego, również do zmian zakrzepowych w naczyniach krwionośnych, na które medycyna zachodnia nie ma, oprócz słabej heparyny, nic rozsądnego i skutecznego na zwalczanie tego poważnego i zagrażającego życiu, powikłania. O wczesnym rozpoznawaniu zbliżającego się niebezpieczeństwa nie chcę już pisać. Zapraszam również moich, byłych studentów i nie-moich studentów, do odświeżenia starej wiedzy. Mam nieograniczoną ilość miejsc na zoomie.

Zapraszam.

Kurs do zakupu w Sklepie, więcej informacji…


Tadeusz Błaszczyk
Tadeusz Błaszczyk

Celem nauki Medycyny Chińskiej jest nie tylko wykształcenie wspaniałych terapeutów, dających sobie dobrze radę z problemami zdrowotnymi chorych, ale również posiadających umiejętność zachowania harmonii współżycia ze współczesnym światem, zdolność szybkiego rozpoznania aktualnych zaburzeń Yin/Yang we własnym organizmie i umiejętność pomożenia sobie i swoim bliskim. Opanowanie nauki medycyny chińskiej zezwala na rzetelne, ale i krytyczne, spojrzenie na standardowe postępowanie lecznicze medycyny zachodniej.