2.5 – letni kurs z medycyny chińskiej bez egzaminu i dla własnych potrzeb, tzw. „kurs średni”  Jest to inicjatywa wielu słuchaczy, pacjentów i przyjaciół naszej strony internetowej. 

„Kurs średni” startuje 28. listopada 2020, w sobotę od godziny 10.00. Zajęcia będą odbywać się 1x w miesiącu i trwać 8 godzin. Najczęściej będzie to sobota.  Każdy kurs jest online i każdy uczestnik otrzyma po kursie elektroniczne nagranie posiadające prawa autorskie.

Nagranie kursu nie można przekazywać drugiej osobie.  Na koniec studiów przewiduje się 7 godzinne seminarium z wydaniem dyplomów ukończenia kursu medycyny chińskiej.  Nazwa kursu:  Kurs z medycyny chińskiej do samodzielnego myślenia zdrowotnego, zwany również „kursem średnim”.  Czas trwania kursu: 230 godzin.


Tadeusz Błaszczyk
Tadeusz Błaszczyk

Celem nauki Medycyny Chińskiej jest nie tylko wykształcenie wspaniałych terapeutów, dających sobie dobrze radę z problemami zdrowotnymi chorych, ale również posiadających umiejętność zachowania harmonii współżycia ze współczesnym światem, zdolność szybkiego rozpoznania aktualnych zaburzeń Yin/Yang we własnym organizmie i umiejętność pomożenia sobie i swoim bliskim. Opanowanie nauki medycyny chińskiej zezwala na rzetelne, ale i krytyczne, spojrzenie na standardowe postępowanie lecznicze medycyny zachodniej.