Drogie Studentki i Studenci,
we wrześniu startuje, tak długo oczekiwany, kurs z integracyjnej dietetyki chińskiej mojego autorstwa.

Kurs zawierać będzie:
• naukę o podstawach teoretycznych medycyny chińskiej (zasada Yin/Yang, substancje podstawowe i inne),
• diagnostykę chińską (m. innymi diagnostykę z pulsu i z języka),
• teorię i praktykę chińskiej patologii Zang Fu,
• farmakologię chińską środków spożywczych (12 grup),
• naukę doktora dr d’Adamo grupach krwi,
• nowoczesna nauka o żywności i zastosowanie jej w praktyce – dietetyka ortomolekularna.
• Kurs będzie trwał ponad 2 lata i zakończy się egzaminem z wystawieniem dyplomu: „dyplomowany dietetyk chińskiej dietetyki integracyjnej doktora Błaszczyka”

Kurs będzie mieszany online i stacjonarnie.

Studenci posiadający już wiedzę teoretyczną z medycyny chińskiej, a przede wszystkim absolwenci moich kursów z dyplomem w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu będą po przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń, zwolnieniu z części teoretycznej kursu z podstaw teoretycznych, z patologii Zang Fu. To samo dotyczy diagnostyki z pulsu i z języka.

A teraz proszę zgłaszać się na moją pocztę internetową z podaniem hasła: „Rekrutacja na kurs integracyjnej dietetyki chińskiej, start wrzesień/październik 2021”.