Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Sklep internetowy ProHerba, dostępny pod adresem internetowym www.drtadeuszblaszczyk.pl, prowadzony jest przez Elke Hahn-Błaszczyk, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ProHerba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7822588388, REGON 362060562.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą, niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Elke Hahn-Błaszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ProHerba.
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów przez Sklep.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.drtadeuszblaszczyk.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem przez Sklep, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.
 9. Konto – zarejestrowany profil Klienta w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający założenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
 12. Koszyk – element Sklepu, w którym znajdują się wybrane przez Klienta Produkty.
 13. Produkt – przedmiot Umowy Sprzedaży.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Pańska 36 a, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 2. E-mail Sprzedawcy: [email protected].
 3. Telefon Sprzedawcy: 732 776 795.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1320 1537 2482 6204 3000 0001.

§4 Wymagania Techniczne

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa, aktywny adres e-mail, włączona obsługa plików cookies, FlashPlayer.

§5 Informacje Ogólne

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Konta, zamówienia można składać po założeniu Konta lub bez rejestracji.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji. Konto jest darmowe, a logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła. Klient może usunąć Konto na własne żądanie.

§7 Zasady Składania Zamówienia

Aby złożyć Zamówienie, należy wybrać Produkt, dodać go do Koszyka, wybrać sposób dostawy, sposób płatności i w razie potrzeby zalogować się lub kontynuować bez rejestracji.

§8 Metody Dostawy i Płatności

Dostępne metody dostawy: przesyłka pocztowa, kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty. Metody płatności: przelew, płatność przy odbiorze, płatność elektroniczna. Szczegóły dostępne na stronie Sklepu.

§9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę. Klient może wybrać płatność przelewem, elektroniczną lub za pobraniem. Produkt wysyłany jest w terminie podanym w opisie, z możliwością dostawy tylko na terenie Polski.

§10 Reklamacja i Gwarancja

Sklep oferuje nowe Produkty, na które przysługują prawa z tytułu rękojmi za wady.

§11 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń

Klient ma dostęp do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji przez stałe polubowne sądy konsumenckie, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także możliwość skorzystania z pomocy powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

§12 Dane Osobowe w Sklepie Internetowym

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zbieranych w Sklepie, które są przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a po wyrażeniu zgody – także w celach marketingowych.

§13 Postanowienia Końcowe

Umowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca może zmieniać Regulamin z ważnych przyczyn. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

keyboard_arrow_up